Mesačné plány

16
maj
2019

Pripravované akcie MÁJ - JÚN 2019

Fotografovanie, Záhradná slávnosť, Šikovné ruky, PONY škôlka, Otvorená hodina z AJ, MINIOLYMPIÁDA, ZAHRAJKO, Rozlúčka s predškolákmi,...

STREDA    22.05.2019

 • Spoločné fotografovanie /pre prihlásené deti/

PIATOK 24.05.2019 o 16,30 hod.

 • „Záhradná slávnosť“ - Pri príležitosti 50. narodenín našej MŠ

PONDELOK   27.05.2019

 • Záverečná hodina „Šikovné ruky“

STREDA 29.05.2019

 • PONY škôlka /pre prihlásené deti/
 • Otvorená hodina z AJ
  • o 16,00 hod. I. skupina /v triede LIENOK/
  • o 16,30 hod. II. skupina /v triede LIENOK/

PONDELOK 10.06.2019 o 9,30 hod.

 • „MINIOLYMPIÁDA“ - V spoluprácu s RŠK

UTOROK 11.06.2019 o 10,00 hod.

 • ZAHRAJKO

ŠTVRTOK 13.06.2019 o 9,00 hod.

 • Rozlúčka s predškolákmi

TÝŽDEŇ ZDRAVIA od 17.06.2019 do 21.06.2019

STREDA  19.06.2019 

 • „Zdravý úsmev“

ŠTVRTOK 20.06.2019

 • PONY škôlka /pre prihlásené deti/

TÝŽDEŇ MOJEJ HRAČKY 24.06.2019 – 28.06.2019