Oznamy a doležité informácie

14
feb
2019

Zápis 2019

Informácie o zápise pre školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Pivonková 9 informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. , rodičov a verejnosť, že   ž i a d o s t i  na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie  do materskej školy k septembru  2019  sa budú prijímať (v prípade potreby aj vydávať) v budove MŠ Pivonková 9  

od 24. apríla do 3.mája 2019
/v pracovných dňoch/

v čase od 15,30 hod. do 17,30 hod.

Viac informácií nájdete na stránke: Zápis

=> Formulár so žiadosťou na stiahnutie <=