Niečo z našej histórie

Priestory Materskej školy na Pivonkovej ulici č. 9 sa prvýkrát naplnili detský džavotom 3. apríla 1969. Materská škola začala prevádzku s piatimi triedami, deviatimi učiteľkami, jednou upratovačkou a dvoma kuchárkami.

Prvou riaditeľkou MŠ bola pani Zuzana Smandrová, ktorú po troch rokoch vystriedala vo funkcii pani Magda Ondrušková. Po jej odchode do dôchodku v roku 1987 nastúpila do funkcie riaditeľky Mgr. Karolína Vietorisová a od roku 2000 a teda i súčasnou riaditeľkou je pani Eva Kršáková.
 

V roku 1994 sa naša MŠ prihlásila do projektu Zdravie podporujúce školy. V roku 1995 sme obdržali certifikát Zdravá škola.

Na základe zriaďovacej listiny Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov je od 1. apríla 2004 Materská škola Pivonková 9 právnym subjektom s elokovanými triedami na Astrovej č. 5, Nevädzovej č. 12 a Šalviovej č. 5. To znamená, že pod MŠ Pivonková 9 patrí 15 tried (zhruba 360 detí), 30 učiteliek a 25 nepedagogických zamestnancov.

Materská škola na Pivonkovej ulici je v súčasnosti päťtriedna a môže sa pochváliť prekrásnou záhradou s množstvom stromov, kríkov a kvetov, v ktorej sa počas jej existencie hralo už takmer päťtisíc detí. Za vyše štyridsať rokov fungovania MŠ vyrástla už druhá generácia a tak sa bežne stretávame s rodičmi, ktorí sami ako deti navštevovali našu školu a s láskou a nostalgiou na ňu spomínajú.