Zmluvy a zverejňovanie

Zverejnené dokumenty

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Verejné obstarávanie 2017

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky