Rada školy pri MŠ Pivonková 9, 821 01 Bratislava

 Zástupcovia MČ Ružinov do Rady školy 2018/2019 dňa 19.2.2019

JUDr. Michaela Biharyová   
Mgr. Martin Ferák    
Mgr. Jozef Matúšek  
Ing. Petra Kurhajcová  
Mgr. Iveta Naďová Predseda rady školy, ped. zamestnanec el. pracoviska Nevädzová 12
Katarína Szabová zástupca za pedagogických zamestnancov el. prac. Astrová 5
Mgr. Kristína Matuchovičová zástupca zo strany rodičov MŠ Pivonková 9
Ing. Zuzana Baloghová zástupca zo strany rodičov el. prac. Šalviová 5
Mgr. Jana Hošalová zástupca zo strany rodičov el.prac. Nevädzová 12
Mgr. Veronika Krištofová   zástupca zo strany rodičov el. prac. Astrová 5
Helena Vicianová  zástupca za nepedagogických zamestnacov el. prac. Šalviová 5