VITAJTE NA STRÁNKÁCH MATERSKEJ ŠKOLY SLNIEČKO

Čas veru nestojí, čas tak letí,
koľko nám rukami prešlo detí.
Chlapci i dievčatá, ktože to poráta ...

 

Život v Materskej škole Slniečko...

... bol a je pestrý. Okrem plnenia určených úloh sme pravidelne obohacovali pobyt detí aj rôznymi akciami. V prvých rokoch to boli vystúpenia detí v patronátnych podnikoch Stavoindustria a Uhoľné sklady. Deti často vystupovali aj v Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici. Navštevovali nás vojaci z posádky vo Vajnoroch, ktorí nám pomáhali aj brigádnicky.

Niektoré aktivity sa v našej MŠ uskutočňujú už mnoho rokov a pretrvávajú až do súčasnosti. Sú to napríklad lyžiarsky výcvik, výcvik základov korčuľovania, plavecký výcvik, v ktorých si najstaršia veková skupina našich detí môže rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti. Tu treba spomenúť výbornú spoluprácu s PhDr. Jurajom Hečkom, ktorý má na úspechu týchto akcií nemalý podiel.

Okrem už spomenutých aktivít prebiehajú v súčasnosti mnohé ďalšie. Pre najstaršiu vekovú skupinu detí pravidelne organizujeme bohatú krúžkovú činnosť – deti svoju zručnosť zdokonaľujú na krúžku šikovných rúk, tanečnom krúžku a športovom krúžku, učia sa ovládať svoju jemnú motoriku na krúžku Poslúchaj ma ručička, rozvíjajú svoj talent na krúžku hry na zobcovú flautu získavajú základy anglického jazyka na jazykovom kurze.

Obľúbenou akciou sú na jar a na jeseň „Slniečkarske kilometre“, kedy sa zamestnanci škôlky spolu s rodičmi a deťmi vyberú na turistiku do blízkeho okolia. Po nenáročnej túre si oddýchnu na lúke, opečú klobásku, deti sa na čerstvom vzduchu do sýtosti vyšantia a príjemne unavení po spoločne strávenom dni sa vracajú domov.

Jednou z najvydarenejších akcií posledných rokov je „Záhrada plná rozprávok“, na ktorej sa zúčastňujú i rodičia detí a rodinní príslušníci. Podujatie pravidelne každoročne (až na pár výnimiek) organizujeme už od roku 1997. Deti si môžu v areáli materskej školy plnom rozprávkových postáv zašportovať, zahrať sa a zasúťažiť si.

Z ďalších obľúbených akcií treba spomenúť i vyrezávanie tekvíc pri príležitosti Halloweenu, Deň otcov plný zábavy a súťaží, vianočné trhy a vianočné besiedky, besiedky ku Dňu matiek.

Dvakrát ročne organizujeme „Týždeň zdravia“, zameraný na rôzne zdraviu prospešné aktivity a na pestovanie zdravých návykov u detí. Tento týždeň v jesennom období vyvrcholí akciou na zimnom štadióne – „Korčuľuje celá rodina“, kde sa deti môžu do sýtosti vyblázniť v spoločnosti svojich rodičov a tiež zamestnancov MŠ.

Takmer každoročne vyrážame s najstaršími deťmi na niekoľko dní aj mimo Bratislavy do školy v prírode a spoznávame rôzne kúty nášho prekrásneho Slovenska. V minulosti sme pri tejto príležitosti navštívili napríklad Brazovú pod Bradlom, Chľabu, Dudince, Vyšnú Bocu, Uhrovec, Inovec, Zlatnícku dolinu, Čertov, Lazy pod Makytou, Bolešov, Zochovú chatu.

Nedá sa nespomenúť aj množstvo ďalších akcií, ako výlety do okolia Bratislavy, poznávanie pamätihodností, návštevy ZOO, botanickej záhrady, návštevy Štátneho bábkového divadla a veľa iných zaujímavých miest.

Našu škôlku pravidelne navštevujú aj rôzne bábkové divadlá, zabávači, šašovia, hudobníci a iní umelci, prostredníctvom ktorých si deti rozvíjajú svoje kultúrne povedomie. Naša škôlka z času na čas pozýva do svojho areálu aj rôzne zvieracie návštevy (poníci, exotické zvieratá, rôzny domáci maznáčikovia), ktoré pomáhajú u detí budovať lásku k prírode a odbúravať strach zo zvierat.

Ďalšou kapitolou našej materskej školy je spolupráca s rodičmi. Už od založenia MŠ bola veľmi dobrá a stále pokračuje. Veľmi oceňujeme rôzne formy pomoci rodičov našej škôlke – účasť na brigádach pri pravidelnom zušľachťovaní areálu MŠ, materiálna pomoc sponzorov, alebo dobrá spolupráca pri výchove detí. Rodičia sa tiež aktívne zúčastňujú všetkých akcií, ktoré materská škola usporadúva.

Naším prianím je, aby v tomto krásnom prostredí našej MŠ vyrástla aj tretia generácia, aby naše terajšie deti na pobyt v materskej škole dobre spomínali a keď raz budú rodičmi, neváhali priviesť svoje ratolesti opäť do ich starej dobrej škôlky.